Jazykové audity

Nezávislé jazykové audity slouží nejen k ověřování stávajících jazykových dovedností zaměstanců, ale také ke zjištění
efektivity jazykové výuky dodávané v rámci vzdělávacích programů ve Vaší společnosti.
Výsledky auditů vycházejí z Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Jazykové audity jsou realizovány v úzké spolupráci s Evropským centrem jazykových zkoušek, které dodává 
validované testové sady pro anglický, německý, ruský, španělský a francouzský jazyk.

 

TYP AUDITU POPIS A ÚČEL
Malý audit Rychlý elektronický písemný audit ke zjištění znalostí zaměstnanců před zahájením
jazykového programu a jejich rozdělení do výukových skupin obvykle před začátkem
navazující výuky. Výsledky jsou archivovány a slouží k porovnání s výsledky 
výstupního (velkého) auditu.
Střední audit Písemný elektronický test a ústní audit pro zjištění stavu jazykových dovedností ve shodě
s CEFR, obvykle před zahájením nového jazykového vzdělávacího programu. Výsledky se
archivují. 
Velký audit Komplexní a důkladný audit všech jazykových kompetencí ve shodě s CEFR a se SLOT
analýzou jednotlivých účastníků. Slouží zejména ke zjištění efektivity stávajících
vzdělávacích programů a plánování nebo modifikaci vzdělávací strategie podniku.