Testovací portály a e-learning

Testování pokročilosti

Testování jazykového pokroku nemusí být pouze záležitost školních písemek. Edulab s.r.o. disponuje značnými zkušenostmi při vytváření portálů pro testování dosaženého pokroku, zejména ve výuce jazyků, a to jak v oblasti receptivních, tak produktivních dovedností. Naše společnost vytvořila testovací portál test:fest, který pomáhá studentům ověřit si míru shody svých jazykových dovedností s nároky mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge English a ÖSD. 

Školám a institucím nabízíme vytvoření testovacích platforem na míru včetně obsahu, jak formou jednorázové zakázky a prodeje, tak formou douhodobého pronájmu. 

 

E-learning

Výuka prostřednictvím elektronických médií má svá specifika, která odrážejí i výukové materiály. Naše společnost nabízí vytvoření e-learningových portálů a jejich prodeje nebo pronájmu včetně zpracování obsahu do interaktivní formy. E-learningové portály mohou být postaveny na nekomerčních řešeních (typicky Moodle, eFront, Sakai, Dokeos, apod.), tak komerčních platformách. Ke zpracování obsahu využíváme nejnovější nástroje pro authoring - Articulate Studio/Storyline, Adobe Captivate a iSpring. Výsledný obsah je distribuován v baličcích SCORM a HTML5. 

Kontaktuje nás pro více informací

E-mail: info[zavináč]edulab.cz

Telefon: 387 204 661